PUBLICATIES

Rapport Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis

Na één jaar samenwerking, verzamelden en bundelden we de resultaten over het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis en schreven we deze neer in het rapportZelfhulpvriendelijke ziekenhuizen: een eerste evaluatie. Naast de resultaten komen de ervaringen van de professionelen en patiëntenverenigingen aan bod alsook de succesfactoren voor een duurzame samenwerking. Afsluiten doen we met onze toekomstvisie over het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis.

Wil je graag meer informatie over het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis of is je vereniging klaar om een samenwerking op te starten met één of meer ziekenhuizen? 
Neem dan gerust contact op met Lien Smets 

Ziekenhuizen werken samen met patiëntenverenigingen (Zorgnet ICURO)

In Zorgwijzer 75 lees je een uitgebreid interview met Heidi Dewelf, zorgmanager van het az Vesalius en Anita Kuepers, voorzitster van de vereniging VZW Rozerood over de nauwe samenwerking die zij hebben in kader van het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis.
Lees het artikel ‘Ziekenhuizen werken samen met patiëntenverenigingen’ via deze link.

Jaarverslag 2022

In 2022 was er eindelijk opnieuw ruimte binnen de eerstelijnszones om met andere zaken dan COVID-19 en vaccinatie aan de slag te gaan. Hierdoor werd ZOPP opnieuw actief betrokken in thematische werkgroepen en namen we deel aan netwerkmomenten en infoavonden.

Ook in de ziekenhuizen werden externen mondjesmaat opnieuw toegelaten. Zo konden er opnieuw overlegmomenten georganiseerd worden om de samenwerkingen Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis opnieuw op te starten.

Het afgelopen jaar mochten alle ervaringsdeskundigen in het Jessa Ziekenhuis geleidelijk aan herstarten om samen met de zorgverleners patiënten te ondersteunen. ZOPP stond in voor de intensieve ondersteuning, opleiding en coaching van de ervaringsdeskundigen, maar organiseerde ook intervisiemomenten om ervaringen uit te wisselen en zorgde voor de contacten op de dienst.

Benieuwd naar de werking van ZOPP vzw – Limburg in 2022?