ONZE MISSIE 

Ondersteunen bij de dagelijkse werking
We bieden zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen steun bij hun dagelijkse werking. Dit betekent dat jouw vereniging bij ons terecht kan voor een vergaderlocatie, maar ook met vragen over: vzw-wetgeving, boekhouding, vrijwilligersbeleid, bekendmaking, vormingen, leden- en vrijwilligerswerving,…

Een brug vormen tussen verenigingen en de overheid
Met de regionale antennes verkleinen we letterlijk en figuurlijk de afstand tussen de overheid, ondersteuningskoepels en verenigingen. We willen dus een brugfunctie zijn tussen de overheid en verenigingen en verenigingen onderling.

Begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking
We begeleiden en stimuleren zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen om een kwaliteitsvolle basiswerking uit te bouwen. Zo willen we: mee nadenken over nieuwe manieren om ervaringen te delen zowel tussen jullie leden als tussen jullie en andere verenigingen. Daarnaast ondersteunen we leden en vrijwilligers om actief deel te nemen aan gezondheidsoverleg.

Stem van de patiënt meer gehoor geven
Samen met de verenigingen willen we het perspectief van de patiënt tonen en patiëntenparticipatie bevorderen, zodat ziekenhuizen, eerstelijnszones, instellingen en organisaties nog kunnen verbeteren.