HET ONTSTAAN

Uit verschillende bevragingen van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw bleek dat er nood was aan meer ondersteuning bij verenigingen. Dit voornamelijk om de participatie van de verenigingen te verhogen. Om aan deze vraag tegemoet te komen werd er beslist om regionale antennes op te richten. De eerste antenne kwam er in 2016 in Limburg dankzij subsidiëring van de overheid, hierdoor was ZOPP Limburg geboren!

ZOPP vzw is een samenwerkingsinitiatief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw. Momenteel hebben we een regionale antenne in de provincie Limburg in Hasselt. Ook voor de Brusselse antenne werken het Vlaams Patiëntenplatform en Trefpunt Zelfhulp samen, maar zonder vaste locatie in Brussel. Op termijn wenst ZOPP vzw in elke provincie een regionale antenne uit te bouwen.