Ervaringsdeskundigheid in het Jessa ziekenhuis – voorjaar 2024

Intussen is ervaringsdeskundigheid in het Jessa ziekenhuis een vaste waarde op de diensten Hemodialyse, NAH revalidatie en Oncologie B5.

Op dit ogenblik zijn er drie ervaringsdeskundigen actief ter ondersteuning van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Uit de nabesprekingen met de ervaringsdeskundigen en de evaluatie samen met professionals, bleek een uitbreiding van deze equipe noodzakelijk. Daarom zochten we in het najaar van 2023 naar nieuwe collega’s. In januari 2024 vonden de kennismakingsgesprekken met een selectie van de kandidaatervaringsdeskundigen plaats. In april starten twee personen met het opleidingstraject.

In januari 2024 startten er ook ervaringsdeskundigen in het Obesitascentrum Hasselt. Voor het eerst begeleiden we een traject op een ambulante dienst. Enerzijds zal het opbouwen van contacten meer tijd in beslag nemen omdat de ervaringsdeskundigen niet circuleren tussen kamers op een dienst. Anderzijds zullen de ervaringsdeskundigen bij meer initiatieven betrokken worden zoals infoavonden, panelgesprekken, online getuigenissen, enzovoort. Het is afwachten hoe dit aanbod zal groeien, waarbij in de beginperiode de opvang en het behoud van het contact met de ervaringsdeskundigen een aandachtspunt zal zijn.

Tot nu toe namen Iris en Lien het domein ervaringsdeskundigheid binnen ZOPP vzw – Limburg op. Door de uitbreiding naar nieuwe diensten binnen het Jessa ziekenhuis, zal ook Ine een rol opnemen.

We willen het project ervaringsdeskundigheid graag voorstellen in andere Limburgse ziekenhuizen. Daarom krijgt het concept extra aandacht in de communicatie en overlegmomenten met ziekenhuizen. Zo willen we hen meer zicht geven op de meerwaarde van dit project ter ondersteuning van patiënten aan de hand van enkele goede praktijkvoorbeelden uit het Jessa ziekenhuis. We zijn er klaar voor om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.