Informatiemarkt Medisch Centrum Sint-Jozef

Medisch Centrum Sint-Jozef en ZOPP vzw Limburg organiseerden op 9/05/2023 9de editie van de infomarkt in het kader van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’.

De informatiemarkt werd ingezet met een voorstelling van Similes vzw, een vereniging voor naasten van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Tijdens de informatiemarkt leggen we steeds andere accenten om het belang en de verschillende vormen van samenwerking met zelfhulpgroepen te onderstrepen. Deze 9de editie stond zelfhulp centraal. In een panelgesprek met ervaringsdeskundigen ging Ine van ZOPP in op de meerwaarde van zelfhulp als vorm van nazorg. Het werd een boeiend gesprek, waarin werd uitgeklaard wat een zelfhulpgroep precies is, op welke manier zij complementair kunnen zijn aan de professionele hulp en hoe zelfhulpgroepen op dit moment reeds samenwerken met Medisch Centrum Sint-Jozef.

Verder hadden de samenwerkende verenigingen, net als andere jaren, de mogelijkheid om een infostand op te zetten. Zowel zorgvragers als zorgverstrekkers van Medisch Centrum Sint-Jozef kregen zo de mogelijkheid om informatie te krijgen van of vragen te stellen aan de verenigingen. Dit jaar hadden volgende zelfhulpgroepen een infostand: Al-Anon/ Alateen vzw; AA vzw; Similes vzw; Alzheimer Liga Vlaanderen vzw; LEF (Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum); UilenSpiegel vzw; SOS Nuchterheid; Ups & Downs vzw.