Opstart Ervaringsdeskundigheid in Limburg

Samen met Trefpunt Zelfhulp vzw gingen we van start met het project ‘Ervaringsdeskundigheid’ in het Jessa Ziekenhuis.
Dit traject kwam tot stand naar aanleiding van een doctoraatsstudie van dr. Eva Castro. Tijdens het pilootproject in UZ Leuven is in samenwerking met Trefpunt Zelfhulp vzw haar methodiek voor participatie van ervaringsdeskundigen in algemene ziekenhuizen uitgetest en geëvalueerd. Dit doctoraatsonderzoek werd mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaams Patiëntenplatform. Meer informatie over het doctoraat van dr. Eva Castro vind je op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw: https://www.zelfhulp.be/wat-biedt-trefpunt-zelfhulp/onderzoek/ervaringsdeskundigheid

Wat doen ervaringsdeskundigen?
In dit traject worden (ex-)patiënten als ervaringsdeskundigen ingeschakeld in de zorg als nieuwe en evenwaardige partners van zorgverleners. Samen streven zij naar een verbetering van de zorgkwaliteit in het ziekenhuis.
Ervaringsdeskundigen bieden ondersteuning aan patiënten op praktisch, mentaal en sociaal vlak. Patiënten kunnen bij hen terecht voor een luisterend oor, tips en advies. Soms hebben patiënten nood aan iemand die zich écht kan inleven in wat zij doormaken.
Daarnaast steunen ervaringsdeskundigen de zorgverleners door verbeteringen in de zorg en de zorgorganisatie aan te kaarten. Ze bouwen bruggen door een gelijkwaardige relatie tussen de patiënt en zorgverleners te bevorderen. Ervaringsdeskundigen bevinden zich in een soort driehoeksverhouding tussen beide partijen waardoor de communicatie kan verbeteren. Ze zijn niet de woordvoerder van patiënten, maar motiveren en moedigen hen aan om zelf hun ontevredenheid te uiten of bezorgdheden aan te kaarten.
Ervaringsdeskundigheid voor het eerst in een Limburgs ziekenhuis.
Trefpunt Zelfhulp vzw stelde eind 2019 de studie en het traject ervaringsdeskundigheid voor aan de Limburgse ziekenhuizen. Geïnteresseerde ziekenhuizen stelden zich vervolgens kandidaat samen met een motivatie per afdeling die hierop wenste in te tekenen.
Het Jessa Ziekenhuis werd weerhouden, waar we op drie afdelingen zullen inzetten op ervaringsdeskundigheid:
  • Campus Virga Jessa te Hasselt:
    • Oncologie.
    • Hemodialyse.
  • Campus Sint – Ursula te Herk – de – Stad:
    • NAH – revalidatie (niet – aangeboren hersenletsel).
Vooraleer van start te kunnen gaan, doorliepen de ervaringsdeskundigen en de zorgverleners samen met ons een intensief traject. Meer informatie over het volledige traject vind je binnenkort op onze website.
De drie afdelingen starten elk op hun eigen tempo. In juli 2021 beginnen drie ervaringsdeskundigen op afdeling NAH – revalidatie. Ook afdeling oncologie verwelkomt in de loop van de maand juli vier ervaringsdeskundigen.  Omwille van verbouwingswerken in het ziekenhuis verschuift de start op de afdeling hemodialyse naar september waar drie ervaringsdeskundigen actief zullen zijn.
Doorheen het volledige traject begeleiden en ondersteunen wij de ervaringsdeskundigen door middel van intervisie en individuele coaching. Op gezette tijdstippen plannen we evaluatiemomenten met de ervaringsdeskundigen en de zorgverleners zodat we snel kunnen bijsturen waar nodig.