Start traject Samenlot vzw

Samenlot vzw stelde zich eind vorig jaar kandidaat voor het traject ‘bestuurswerking’, onder begeleiding van ZOPP vzw – Limburg. Met dit traject beogen we 3 doelstellingen, nl. een efficiënte taakverdeling binnen het bestuur verkrijgen; de informatiedoorstroom binnen de vereniging bevorderen; en inzoomen op zinvolle thema’s voor een bestuurswerking. Het traject bestaat uit 4 standaardsessies en 3 optionele sessies.

Op 29 maart kwamen de bestuursleden van Samenlot vzw een eerste keer samen in de vergaderzaal van ZOPP vzw – Limburg en brachten de werking van de vereniging in kaart aan de hand van een SWOT-analyse. Ook tijdens de tweede sessie in april stond de SWOT-analyse op de agenda. De volgende sessies staan gepland in juni en september.