PUBLICATIES

Rapport Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis

Na één jaar samenwerking, verzamelden en bundelden we de resultaten over het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis en schreven we deze neer in het rapportZelfhulpvriendelijke ziekenhuizen: een eerste evaluatie. Naast de resultaten komen de ervaringen van de professionelen en patiëntenverenigingen aan bod alsook de succesfactoren voor een duurzame samenwerking. Afsluiten doen we met onze toekomstvisie over het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis.

Wil je graag meer informatie over het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis of is je vereniging klaar om een samenwerking op te starten met één of meer ziekenhuizen? 
Neem dan gerust contact op met Lien Smets 

Ziekenhuizen werken samen met patiëntenverenigingen (Zorgnet ICURO)

In Zorgwijzer 75 lees je een uitgebreid interview met Heidi Dewelf, zorgmanager van het az Vesalius en Anita Kuepers, voorzitster van de vereniging VZW Rozerood over de nauwe samenwerking die zij hebben in kader van het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis.
Lees het artikel ‘Ziekenhuizen werken samen met patiëntenverenigingen’ via deze link.

Jaarverslag 2021: Infographic

Ook in 2021 was COVID-19 bepalend voor de werking van ZOPP vzw – Limburg. De geldende maatregelen maakten dat activiteiten al dan niet fysiek konden doorgaan en dat overlegmomenten in de ziekenhuizen konden plaatsvinden of niet. Ook in de agenda’s van de eerstelijnszones was er weinig ruimte om met andere thema’s dan de pandemie bezig te zijn. Ondanks deze belemmering op onze werking, slaagde ZOPP vzw er wel in om het project Ervaringsdeskundigheid uit te rollen op drie afdelingen van het Jessa Ziekenhuis. Bekijk de infographic van ons jaarverslag.