zopp terugkomdag professionals

ZOPP Limburg brengt de contactpersonen van de verschillende algemene en psychiatrische Limburgse ziekenhuizen regelmatig samen in het kader van het project Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis. Op vrijdag 8 juni vond zo’n terugkomdag plaats, waarbij de volgende ziekenhuizen aanwezig waren: Asster, az Vesalius Tongeren, Jessa Ziekenhuis, Medisch Centrum Sint-Jozef Bilzen, OPZC Rekem en Ziekenhuis Oost-Limburg.

Tijdens deze dag werd er dieper ingegaan op hoe ziekenhuizen patiëntenparticipatie meer kunnen integreren in hun werking. De medewerkers van ZOPP gaven een korte uiteenzetting over de randvoorwaarden voor patiëntenparticipatie op ziekenhuisniveau. Vervolgens wisselden de contactpersonen ervaringen uit over reeds bestaande participatie-initiatieven en werd er gebrainstormd over hoe de patiënt meer betrokken kan worden bij het beleid, de kwaliteit en de organisatie van de zorg in het ziekenhuis. De volgende terugkomdag staat gepland in het voorjaar van 2019.