Patiëntenparticipatie in de nieuwe eerstelijnszorg in Limburg, doe jij mee?!

Heb je het gevoel dat de huidige zorg soms tekort schiet en wil je mee nadenken over mogelijke verbeteringen? Dan ben je wellicht de geschikte persoon om deel te nemen aan ons project dat patiëntvertegenwoordigers een stem wil geven in de vernieuwde eerstelijnszorg! 

De eerstelijnszorg in Vlaanderen wordt op dit moment hervormd. Eerstelijnszorg is direct toegankelijke zorg die dichtbij huis wordt verleend  door bijvoorbeeld een huisarts, kinesist, apotheker, thuisverpleegkundige, enzovoort. Voor mensen met een chronische of hoge zorgnood moet die zorg, die meestal door verschillende zorgverleners wordt geboden, in de nabije toekomst beter op mekaar gaan aansluiten en afgestemd worden. Ook moeten de betrokken hulpverleners en diensten beter met mekaar gaan samenwerken.

Om te verzekeren dat de vernieuwde eerstelijnszorg rekening houdt met de noden van personen met chronische aandoeningen, willen wij patiëntenparticipatie hierin een plaats geven. Door het samenbrengen van de verwachtingen, inzichten en ervaringen van enerzijds patiëntvertegenwoordigers en anderzijds eerstelijnszorgverleners, wil ZOPP Limburg de stem van de patiënt een plaats geven in de toekomstige Limburgse eerstelijnszorg.

Hoe gaan we dat doen?

 • In een eerste stap stellen we van een “pool” van geïnteresseerde patiëntvertegenwoordigers samen.
 • In een tweede stap denken we samen met patiëntvertegenwoordigers en zorgverleners na over manieren waarop de pool inspraak in de eerstelijnszorg kan krijgen.
 • In een derde en laatste stap gaan we die manieren in de praktijk uittesten.

Wie zoeken we?

 • We zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers, die lid zijn van Limburgse (afdelingen van) patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Je krijgt de kans om als eerste patiëntvertegenwoordiger in Vlaanderen mee na te denken over patiëntenparticipatie in de eerstelijnszorg.
 • Interactie met anderen staat centraal, goede communicatievaardigheden en een open blik zijn dan ook zeer belangrijk.

Wat vragen we?

 • Leden van de “expertpool” ontwikkelen samen met zorgverleners werkbare manieren om op regelmatige tijdstippen insteek te geven over de organisatie van de eerstelijnszorg.
 • Een engagement om regelmatig de samenkomsten bij te wonen. Tot dusver voorzien we:
  • 3 bijeenkomsten in 2018
  • 3 bijeenkomsten in 2019

Wat bieden we?

 • ZOPP voorziet een vrijwilligers- en verplaatsingsvergoeding.
 • ZOPP zorgt voor de nodige catering.
 • ZOPP biedt indien gewenst de nodige vormingen aan, alsook intervisie en coaching.

En nu…

Ben je geïnteresseerd en wil je graag meer weten? Kom dan zeker naar één van onze infomomenten over dit participatieproject die beiden doorgaan op ZOPP Limburg.

Schrijf je snel hier in voor de infomomenten:

Woensdag 24 oktober 2018 van 18:00u tot 21:00u 
OF
Vrijdag 26 oktober 2018 van 14:00u tot 17:00u

Ben je op beide momenten verhinderd, maar toch geïnteresseerd? Of heb je vragen die niet kunnen wachten?

Contacteer Charlotte via mail of op het nummer 011 94 62 22.

VERSPREID DEZE OPROEP BINNEN JE VERENIGING EN LAAT ZOVEEL MOGELIJK GEÏNTERESSEERDE LEDEN PARTICIPEREN!