Informatiemarkt Medisch Centrum Sint-Jozef samen met ZOPP Limburg

Op woensdag 16 mei organiseerde Medisch Centrum Sint-Jozef en ZOPP Limburg voor de derde keer een informatiemarkt van patiëntenverenigingen voor patiënten, familieleden en verpleegkundigen. Zo’n zeventigtal aanwezigen namen een kijkje.

Patiëntenverenigingen van de geestelijke gezondheidszorg konden opnieuw hun werking kenbaar maken aan hun doelpubliek. De verenigingen konden een stand op stellen ter bekendmaking. Bij de eerste informatiemarkt waren een vijftal verenigingen aanwezig, nu waren er elf deelnemers. Dankzij de samenwerking met het Medisch Centrum Sint-Jozef konden de verenigingen AA, het aanloophuis en actief WW aan de hand van een PowerPoint-presentatie zichzelf voorstellen aan het publiek.

Volgende patiëntenverenigingen waren aanwezig: SOS Nuchterheid en (AA) Anonieme Alcoholisten (ondersteunen en begeleiden alcoholverslaafden), PASS Hasselt ( (jong)volwassenen met autisme), Alzheimer Liga Vlaanderen (van en voor familieleden van personen met dementie), Actief WW (voor weduwen en weduwnaars), Ups & Downs vzw ( personen met een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of frequente en langdurige depressies), ANBN (ondersteuning voor mensen met anorexia nervosa – boulimia nervosa), het Aanloophuis ( aanspreekpunt voor patiënten die met vragen zitten of nood hebben aan psychosociale ondersteuning), het Inloophuis (begeleiden iedereen die geconfronteerd wordt met psychische klachten) en ten slotte Uilenspiegel vzw (personen met een psychische kwetsbaarheid).

Daarnaast werd het concept stakeholdersoverleg, dat werd opgestart in het Medisch Centrum Sint-Jozef, toegelicht door ZOPP Limburg. Dat is een overlegorgaan waar verschillende interne en externe stakeholders zoals ziekenhuismedewerkers, het OCMW en patiëntenvertegenwoordigers mee nadenken over het beleid van het ziekenhuis. ZOPP Limburg brengt de verschillende patiëntenvertegenwoordigers samen in een klankbordgroep, waarin patiëntenvertegenwoordigers een gezamenlijk standpunt innemen inzake het ziekenhuisbeleid. Het doel is om de stem van de patiënt meer gehoor te geven in de gezondheidszorginstelling.

Medisch Centrum Sint-Jozef en ZOPP Limburg willen alle vrijwilligers van de verenigingen bedanken voor het bemannen van hun stand en het informeren van patiënten.

De volgende informatiemarkt vindt plaats op woensdag 14 november 2018. Schrijf deze datum alvast in je agenda!