zopp moment vergadering

ZOPP verzamelt doorheen het jaar vragen van professionals voor patiëntenverenigingen in het kader van verschillende patiëntrelevante thema’s, zoals bijvoorbeeld het Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis, eerstelijnszones, ziekenhuisnetwerken, enzovoort. Tijdens het ZOPP moment krijgen patiëntvertegenwoordigers de kans om feedback te geven op de gestelde vragen. De feedback dient vervolgens als input voor de professionals. Het eerste ZOPP moment vond plaats op vrijdag 15 juni. Tien verschillende Limburgse patiëntenverenigingen deelden hun meningen en inzichten.

Wil je graag aanwezig zijn op het volgende ZOPP moment? Hou dan zeker vrijdag 14 september vrij in je agenda!