Wijzigingen VZW-wetgeving
In 2019 wijzigde de gecoördineerde VZW-wetgeving. De wet van 23 maart 2019 voert het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in, waarin de nieuwe wettelijke regels voor VZW’s verspreid zijn opgenomen.

Op wie zijn de nieuwe regels van toepassing en vanaf wanneer?

  • Op VZW’s opgericht vanaf 1 mei 2019.
  • Op bestaande VZW’s zijn de regels van toepassing vanaf 1 januari 2020. Zij krijgen tot 1 januari 2024 tijd om de statuten van de vereniging aan te passen.

Vorming
In 2019 gaf Peter Gielen van Trefpunt Zelfhulp vzw een theoretische vorming over deze nieuwe VZW-wetgeving. Aangezien het aanpassen van de statuten geen eenvoudige klus is, gaven wij op 19 oktober 2021 samen met Peter Gielen een interactieve vorming. Het doel was om samen aan de slag te gaan en de statuten aan te passen. Vier verenigingen schreven zich in, enerzijds om praktische informatie mee te pikken, anderzijds om effectief aan de slag te gaan.

Per artikel gaf Peter een algemene toelichting aangevuld met de verschillende aanpassingsmogelijkheden. Daarnaast konden de deelnemers gerichte vragen stellen. Na afloop van de vorming stapten de deelnemers naar buiten met heel wat informatie en / of grotendeels aangepaste statuten. Dit hielp hen aardig op weg om een voorstel tot aanpassing van de statuten voor te leggen aan hun Algemene Vergadering.

Werden de statuten van jouw vereniging al aangepast of is er nood aan ondersteuning hierin? Neem gerust contact op met iris.bellings@zopp-limburg.be. Daarnaast zullen we deze interactieve vorming opnieuw aanbieden op 18 oktober 2022.