Infomoment Vlaams Patiëntenplatform: uitbreiding van gegevensdeling

Momenteel bepaalt de zogenaamde ‘toegangsmatrix’ welke ambulante zorgverleners toegang hebben tot welke soorten elektronisch gedeelde gegevens van jou als patiënt. Deze toegangsmatrix is eigenlijk een tabel waarin de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, apothekers, …) en de soorten gegevens (medicatieschema, verslagen, onderzoeken, …) staan. Voor elk type zorgverlener wordt hierin vastgelegd tot welke soorten gegevens hij toegang kan hebben.

In de federale overlegorganen waaraan het VPP deelneemt, ligt nu een uitbreiding van deze toegangsmatrix op tafel en zij willen weten hoe jij hiernaar kijkt!

  • Moet jouw thuisverpleegkundige toegang hebben tot jouw RX- of labo-onderzoeken?
  • Moet jouw huisapotheker toegang hebben tot jouw sociale risicofactoren?
  • Volstaat de mogelijkheid om een bepaalde zorgverlener uit te sluiten van toegang tot jouw medische gegevens?
  • Wat zijn jouw bezorgheden rond het delen van jouw medische gegevens?

Nog niet helemaal mee? Geen probleem, VPP zorgt voor voldoende toelichting aan het begin van dit infomoment of lees hier hoe jouw medische gegevens gedeeld worden.

Schrijf je in vóór 4 juli via https://vlaamspatientenplatform.be/nl/agenda/uitnodiging-infomoment-uitbreiding-van-gegevensdeling.