Eerstelijnszones in Limburg 

Ongetwijfeld heb je al eens van een eerstelijnszone gehoord. Zij stonden het afgelopen jaar namelijk aan het roer van de vaccinatiecentra in Vlaanderen en speelden een belangrijke rol in het brononderzoek in kader van COVID19. Nu deze eerstelijnszones een heel eind in het vaccinatieverhaal hebben afgelegd, komt er stilaan wat ruimte om weer na te denken over nieuwe projecten en starten de werkgroepen mondjesmaat opnieuw op. Enkele voorbeelden van boeiende projecten waar de eerstelijnszones zich voor zullen engageren zijn de ‘Bekendmaking van Doelzoeker in de eerste lijn’, ‘Bewegen Op Verwijzing’ en ‘Buurtgerichte zorg’.

Met dat in het vooruitzicht wordt er ook stilgestaan bij het belang van het perspectief van de Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON) in de acties die de Limburgse eerstelijnszones in de pijplijn zullen plaatsen. De burger met zijn noden, vragen en behoeften staat immers centraal in de organisatie van het nieuwe zorglandschap. Helaas zijn zij in onze Limburgse eerstelijnszones nog onvoldoende vertegenwoordigd.

Vandaar onze oproep. Ben je lid van een patiëntenvereniging en wil je actief deelnemen door de belangen van deze groep te verwoorden en om te zetten in acties? Dan horen wij graag van jou! Vul zeker het contactformulier in als jij interesse hebt en dan nemen we graag contact op om de participatiemogelijkheden te bespreken en/of meer info te geven over de organisatie van een eerstelijnszone.

Met vragen kan je ook altijd terecht bij Ine Poelmans via het emailadres ine.poelmans@zopp-limburg.be.